NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | Kupas Online | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Download Panduan Penggunaan e-RKAM

Saturday, June 11, 2022 | June 11, 2022 WIB Last Updated 2022-06-11T21:24:02Z

Panduan menggunakan aplikasi e-RKAM ini sememangnya penting untuk sekolah rintis yang telah memilih untuk menggunakan e-RKAM pada tahun ini. Selain aspek lain yang berkaitan dengan kejayaan sistem maklumat kewangan bersepadu sekolah.


e-RKAM ialah pelan perniagaan dan belanjawan e-sekolah berasaskan e-RKAM. Program-program yang dibangunkan oleh Jabatan Hutang untuk pengurusan kewangan sekolah boleh diperolehi secara dalam talian atau separuh dalam talian, bermula dengan proses perancangan, pengurusan dan pelaporan belanjawan.


Dengan sistem E-RKAM, madrasah diharapkan dapat menghasilkan maklumat kewangan yang tepat, tepat pada masanya, bertanggungjawab, telus, cekap dan berkesan dalam dokumen perancangan, pengurusan dan pelaporan. Sistem maklumat ini akan menguruskan maklumat kewangan sekolah secara bersepadu bermula dari madrasah dan daerah/bandar hingga ke wilayah tengah.


Panduan Penggunaan e-RKAM

Pada tahun 2021, penyerahan e-RKAM tidak akan tersedia untuk semua sekolah agama di Indonesia. Satu program perintis sedang dilaksanakan untuk kira-kira 15,000 sekolah sahaja. Tahun depan, 2022, e-RKAM akan dilaksanakan di semua sekolah agama di Indonesia.


Bagi sekolah agama yang termasuk dalam program rintis e-RKAM, pihak pengurusan kewangan akan menggunakan program tersebut termasuk pembentangan, pembayaran dan laporan BOS bagi tahun 2021.


Sementara itu, sekolah agama lain yang tiada dalam undian juga akan menggunakan aplikasi BOS Kementerian, seperti yang digunakan dalam pembatalan BA-BUN BOS 2020 dan laporan semalam.


Baca juga: Garis Panduan Teknikal untuk BOP RA dan BOS Sekolah pada 2021


Aplikasi e-RKAM itu sendiri boleh diakses secara dalam talian di https://erkam.kemenag.go.id/.


Bagi menjayakan sistem e-RKAM pengurusan kewangan sekolah, Kementerian Agama menganjurkan Bintek dan seterusnya menguji sekolah agama.


Selain itu, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan garis panduan penggunaan e-RKAM melalui Direktorat Am Pendidikan Islam. Manual ini menyediakan garis panduan dan prosedur pengendalian aplikasi e- RKAM bagi kedua-dua Kumpulan Pusat dan Kumpulan Kementerian Kemajuan Wilayah, serta Kumpulan Regency/Citigroup dan sebuah Sekolah.


Panduan ini menerangkan secara terperinci langkah dan prosedur untuk mendaftar, mengakses dan mengurus perisian. Pengurusan seperti status pengagihan BOS, penyediaan rancangan dan belanjawan perniagaan sekolah, penjanaan hasil, perbelanjaan operasi, beban cukai dan laporan.


Untuk maklumat lanjut, Manual Pengguna e-RKAM setebal 148 muka surat ini boleh dimuat turun dari pautan di bawah.

Platform e-RKAM sekolah atau belanjawan elektronik dan pelan tindakan harus ditafsirkan sebagai satu langkah ke arah pengurusan bajet pendidikan yang berkesan, mudah, telus dan bebas rasuah. Sudah tentu, untuk dapat menggunakannya, setiap pihak mesti memahami prosedur, langkah dan mekanisme yang diterangkan dalam panduan pengguna e-RKAM ini .

Tag Terpopuler